DT Targovishte

Защо е по-разумно да използваме органични торове

Какво представляват органичните торове?

Торовете имат за цел да подобрят хранителната стойност на почвата, като я наситят с важни за развитието на растенията хранителни елементи, като азот, фосфор, калий, магнезий, калций, мед, желязо и др. Органичните торове могат да се разделят на няколко групи, като общото при всички тях е, че те се намират свободно в природата и при тяхното създаване не са използвани опасни за здравето химични съединения.

Органичните торове увеличават почвените запаси на важни хранителни компоненти, като същевременно повишават буферността, физичните и химични свойства на почвата. Най-ценното качество на тези органични торове е, че при тяхното разграждане се забавя значително процесът на минерализация на органичните вещества, което ги прави постоянно налични през целия вегетационен период от живота на растенията.

Ако трябва да посочим ясно, кои торове са органични, то това са:

· Оборският тор ( в течна и твърда форма)

· Птичият тор

· Отпадъчните води

· Зеленото торене

· Торовете, базирани на изпражнения от прилепи

Характерното за органичните торове е, че те съдържат в голяма концентрация най-важните хранителни елементи, нужни на растенията и то в най-лесно усвоима форма. Различните видове органични торове имат различна степен на концентрация на основни хранителни вещества, като например птичият тор съдържа 3 пъти повече Азот и Калий и 4 пъти повече Фосфор от говеждия тор. Когато нуждите на почвата изискват по-голяма наситеност с тези минерали е добре да се използва птичи, а не оборски тор за наторяване на земеделските култури.

Защо е по-разумно да използваме органични торове?

Употребата на създадени чрез химичен синтез торове доведе до масово замърсяване и изчерпване на хранителните запаси на почвата в много земеделски райони. Синтетичните торове са не само по-трудно усвоими от растенията, но и застрашават сериозно здравето, когато се използват за торене на земеделски култури, предназначени за директна косумация от хора и животни.

Органичните торове са много по-изгодни и достъпни, особено когато паралелно със земеделието се развива и животновъдство. Една ферма, комбинирана с голямо земеделско стопанство може съвсем спокойно сама да задоволява своите нужди от органичен тор за обогатяване на почвата.

Дори, когато се налага да ги купуваме, органичните торове отново са по-добрият вариант, тъй като те са най-лесно усвоими от растенията, осигурявайки пълноценна и постоянна храна на отглежданите култури през всеки етап от тяхното развитие. Пренасищането с тях е трудно допустимо, тъй като те имат по-голяма възможност да се абсорбират в почвата и по този начин позволяват да се избегне тяхното струпване в една точка, което може да доведе до изгаряне на корените на растенията.

Употребата на органични торове е най-ефективният и безопасен начин да се внесат допълнително липсващите елементи, без които растенията не могат да се развиват пълноценно. Течни органични торове могат да се използват не само в земеделието. Те са отлично средство да се повишат качествата на почвата при отглеждането на саксийни или градински цветя, както и при всички видове градинско и парково озеленяване.