DT Targovishte

За непоисканите търговски съобщения!

Защо трябва да бъдете внимателни, когато търсите нови клиенти?

Освен, че адресатите на непоисканите търговски съобщения може да реагират негативно и да Ви отговорят гневно във връзка с нежелания спам, може да се поставите пред реалната опасност да бъдете санкционирани от Комисия за защита на потребителите.

За едноличен търговец и юридическо лице, имуществената санкция е в размер между 500 и 2000 лв., а ако продължите тази практика и повторите, потретите и т.н. размерът на сумата, с която ще бъдете санкционирани, се завишава значително.

Каква е минималната информация, с която трябва да сте запознати, за да не попаднете в подобна ситуация?

Първо, Комисия за защита на потребителите поддържа електронен регистър, включващ електронните адреси на тези юридически лица, които категорично са изявили нежеланието си да получават подобни съобщения. Забравете „спама” до тези ЮЛ!!!

Винаги можете да получите актуална информация кои са те, тъй като достъпът до регистъра е свободен, безплатен и достъпен от официалната страница на Комисия за защита на потребителите.

Отделно, ако търговецът не фигурира в посочения регистър, ако адресирате до него непоискано търговско съобщение, то трябва да изглежда по начин, който осигурява недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още със самото постъпване при получателя.

Дори съобщението да изглежда по този начин, ако го адресирате до юридическо лице, фигуриращо в регистъра на КЗП, може да бъдете санкционирани,

Въпреки, че в закона е употребено „непоискани електронни съобщения” т.е. множествено число, не се подвеждайте, че изпращането само на един имейл „само” до едно юридическо лице (вписано в регистъра) не е проблем и не нарушава закона. Напротив!

Не разчитайте на устните уговорки с друг търговец. Дори да получите неформалното у съгласие (по телефон или по друг начин), ако той фигурира в регистъра, има пълното право да се обърне към Комисия за защита на потребителите, ако адресирате такова съобщение до него. Също така – фактът, че имате предходни търговски отношения с дружеството – адресат, не е основание да бъдете освободен от отговорност.

Практиката изобилства от примери, в които на изпращащите непоискани търговски съобщения, се налагат глоби в немалък размер, затова бъдете внимателни, когато искат да запознаете по-голям кръг потенциални клиенти с извършваната от Вас търговска дейност.

Ако не сте съгласен с наказателно постановление, издадено от КЗП – считате, че е неоснователно или са налице процесуални нарушения, можете да го обжалвате по реда на Закона за административните нарушения и наказания.