DT Targovishte
улуци

За какво служат улуците?

улуциЕдва ли има човек, който не знае какво е предназначението на улуците, но вероятно има такива, които не знаят колко важни са те, докато не станат собственици, на къща или друга сграда и не се сблъскат с повредени, дефектирали и нефункциониращи улуци. Улуците са един от задължителните покривни компоненти. Те трябва да присъстват върху всяка покривна конструкция, дори когато става въпрос за малка стопанска постройка.

Покрив без улук е опасен за цялата сграда покрив. Покрив с нефункциониращи правилно улуци – също. Улуците трябва винаги да бъдат в перфектно състояние, да притежават правилен наклон и да бъдат добре захванати за покривната конструкция и стените на сградата, така че да не могат да се откачат и да застрашат живота и здравето на минаващите в близост хора.

Улуците имат едно ключово предназначение – те отвеждат водата от покрива (независимо дали той е наклонен или плосък). Улуците са вид дренажна система, която предотвратява безразборното стичане на дъждовна вода от всички части на покрива. Благодарение на тях, водата се отвежда точно там, където е необходимо, без да бъдат застрашавани стените и мазилките на сградата или пък настилките около самата къща или обществено съоръжение.

Тъй като всичко в живота се променя, строителните материали не правят изключение. Промяната във формата, начина на свързване, материалите и дори цветовете на улуците е факт и той се среща във фасадите на все повече новопостроени или реновирани сгради.

Основните видове улуци, с които покривите у нас разполагат са изработени от поцинкована или медна ламарина. Те се предлагат в предварително изготвени, извити профили, които се снаждат чрез спойки до достигане на желаната дължина, като това се прави при изграждане на самата отводнителна система. Улуците опасват целия покрив, като в няколко части на сградата те се свързват към водосточни тръби, които позволяват на водата от покрива да се спуска, така че да не причинява никакви поражения на стените или настилките около сградата, особено ако е приложена и съответната PVC или FPO хидроизолация.

Днес все по-сериозно навлизат модерните и много по-качествени видове улуци. Най-разпространени в последните години са безшевните улуци, които се монтират чрез специален начин на закрепване. Те имат архитектурно издържана трапецовидна форма, неограничена дължина на отделните сегменти и осигуряват перфектно оттичане на водата, макар липсата на снадки да позволява, те да бъдат монтирани при минимален наклон.

Безшевните улуци са подходящи за обществени, жилищни и промишлени сгради, като освен правилно отвеждане на дъждовните и снежни води от покрива, те осигуряват и много по-добра естетична визия на цялото сдание. Модерните трапецовидни, безшевни улуци се изработват от поцинкована, цинкова или медна ламарина, като някои модели са с полиестерно цветно покритие.

Уникалното при този тип улуци е именно разнообразието от цветове, което позволява на водосточната система да се слее с цвета на сградата или да контрастира с нея, подобрявайки цялостния ѝ облик. В последните години улуците служат не само са поддържане на покрива в изрядно състояние, но и като допълнително архитектурно решение, което има за цел да направи една сграда много по-привлекателна.

Какво трябва да притежава идеалната отводнителна покривна система?

Улуците и водосточните тръби трябва да притежават някои задължителни качества, за да могат не само да служат добре, но и много по-дълготрайно. Те трябва да имат:

  • Неограничена дължина на отделните сегменти;
  • Здрава и сигурна връзка улук-надулучна пола;
  • Надеждна и естетически издържана система за окачване (по възможност с вътрешни, скрити скоби);
  • Липса на снадки за безпрепятствено оттичане на водата и работа при минимален наклон;
  • Бърз и лесен монтаж;
  • Размерът на улуците да е съобразен с предназначението на сградата.

Защо се налага подмяна на улуците?

Улуците, особено по-старите разновидности най-често изискват подмяна, а тя се налага от тяхната амортизация и некачествена работа, както и от желанието за подобряване визията на фасадата на сградата. Старите , неугледни и нефункциониращи улуци застрашават устоите на цялата къща или по-голяма сграда, а това не бива да бъде допускано. Вместо да се стигне до основен ремонт на външните стени или на облицовките и настилките е по-добре подмяната на улуците да се извърши на време.

Улуците често подлежат на подмяна и когато се извършва цялостен ремонт на покрива. Логично е, когато целият облик на сградата се промени водоотвеждащата система да бъде в унисон с новата конструкция – като визия и функционалност. Избирайки една модерна, качествена и дълготрайна водосточна система ще можете да си осигурите спокойствието, че нищо не застрашава целостта на вашата собственост.

Какво представлява подмяната на улуци?

Много често подмяната на улуците е частична. Това е възможно, когато съоръжението е здраво в по-голямата си част и само малък участък от него се нуждае от корекции. С такъв проблем се сблъскват предимно сградите, когато части от тях са в близост до дървета. Клоните могат сериозно да повредят отводнителната покривна система при силен вятър, а да не забравяме и листата през есента, които задръстват тръбите и причиняват загниване на материалите. В този случай се подменят единствено поразените части от системата.

Цялостната подмяна на улуците, както вече споменахме се налага, когато те не изпълняват своята функция или поне не пълноценно. Тогава се премахва напълно остарялата и амортизирана водоотвеждаща система и се изгражда напълно нова такава, като освен улуците се подменят и водосточните тръби, заедно със скобите, които ги придържат към стената.