DT Targovishte

Топ 5 предизвикателства при дистрибуцията на бързооборотни стоки

Последните няколко години са бурни за производството на храни и напитки. С разрастването на пазара, се увеличават трудностите и предизвикателствата. Ето кои са топ 5 най-често срещаните при дистрибуцията на бързооборотни стоки:

1. Разбиране на търсенето: Непълното или неправилното прогнозиране на търсенето може да бъде катастрофално. Дистрибуторите се нуждаят от солидни доклади, които да съдържат подробности откъде идва търсенето. По-важното е, че данните за него трябва да са лесно достъпни в цялата компания, така че мениджърите и партньорите от веригата за доставки да имат достъп до тях и да вземат бързи стратегически решения, основаващи се на същите тези данни.

2. Контролиране на инвентаризацията и разходите: Хранително-вкусовата промишленост е изключително зависима от фактора време: повечето продукти трябва да се доставят и да се съхраняват до определена дата или стават безполезни. Така че дистрибуторите трябва да имат много видима и ефективна система за контрол и наблюдение на инвентаризационните данни в реално време. Този тип система също така помага на мениджърите да вземат по-добри решения за закупуване, които ще намалят разходите за инвентара, като в същото време придвижват бързо и ефективно продуктите с кратък срок на годност.

3. По-ефективно управление на вземанията по банков път с отложено плащане: Поради голямата конкуренция на пазара, много дистрибуторски компании често са принудени да сключват сделки с по-добри условия за купувачите. Това може сериозно да повлияе на паричния поток и да накара дистрибуторите на бързооборотни стоки да изостанат в плащането на продажбите или към доставчиците. Така че управлението на вземанията по банков път с отложено плащане може да бъде разликата между излизането на фирмата на повърхността или бързото й потъване.

4. Оптимизиране на графиците и маршрутите за доставка: За да останат конкурентоспособни и да намалят разходите, дистрибуторите в хранително-вкусовата промишленост трябва непрекъснато да търсят по-ефективни начини за доставка на инвентара до крайните търговци на дребно и понижаване на разходите както за гориво, така и за труд, свързани с товаренето и разтоварването. Един добър начин за оптимизиране на маршрутите, е да се използват модерни комуникационни технологии и оборудване за проследяване на превозните средства.

Новите технологии при дистрибуцията на бързооборотни стоки позволяват на дистрибуторите да реагират по-добре на изискванията на доставчиците и клиентите. Друго тяхно предимство, е че могат да помогнат за рационализиране на взаимодействията и да предоставят възможност на партньорите да извършват бързи промени в планираните доставки. Някои дистрибутори може дори да обмислят предлагането на отстъпки за някои стоки, които искат да разтоварят в определена област и до определен период, за да оптимизират графиците за доставка.

5. Създайте необходимите съвместни решения: Успеха в хранително-вкусовата промишленост изисква множество приноси от различни участници, прозрачност и бързи действия. Внедряването на ефективни инструменти за софтуерна комуникация, ще позволи по-плавно движение на продуктите между производителите, складовете и търговците на дребно, така че всеки в рамките на веригата за доставки да е в състояние да отговори на изискванията на клиентите навреме. Едно доброто такова решение е ERP системата.

Ако тепърва навлизате в търговията с хранителни стоки и искате да се развивате в него, то най-добре е да работите с утвърден партньор в дистрибуцията на бързооборотни стоки.