DT Targovishte

Сключва ли се договор при вземане на бърз кредит по интернет?

Лесното отпускане на бързи кредити, особено при онлайн кредитирането накара някои хора да смятат, че липсата на хартиен договор ги освобождава от всякакво обвързване с техния кредитор. Бързата и опростена процедура по отпускането на потребителски кредит от небанкова институция, който познаваме като ‘’бърз кредит’’ съвсем не ви лишава от отговорност и санкции при неспазване на договорните отношения.

От къде идва погрешното схващане, че при онлайн кредитирането липсват договорни отношения?

Процедурата по отпускане на бърз кредит по интернет включва следните стъпки:

· Подаване на заявление за кредит чрез формата, предоставена на сайта на кредитора;

· Обработка на заявката, подадена от клиента;

· Следва одобрение или отказ от страна на фирмата кредитор (отказът е напълно възможен при лоша кредитна история или при съмнение за подадени неверни данни);

· При одобрение, кандидатът за кредит получава електронен вариант да договор, с чиито условия следва да се запознае и съгласи;

· При потвърждение от страна на клиента, че приема условията на кредитора, договорът става легален и обвързващ, съобразно законите на РБ;

· Последната стъпка включва отпускане на сумата по заема, което може да стане по банкова сметка или чрез вземане на сумата от каса на Easy Pay.

Заблудата, че липсва ефективен и обвързващ договор с кредитора идва от непознаването на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. За болшинството от ниско образованите кредитополучатели, документът, който получават на електронната си поща не е нищо повече от формалност. В повечето случаи, те потвърждават своето съгласие без дори да са се запознали с текста на документа.

Защо е необходимо да се осъзнае сериозността на договора за кредит?

Всеки паричен заем, дори бързият кредит, отпуснат по интернет ви обвързва с договорни отношения. Това трябва да се разбере от всеки, за да се подходи сериозно към неговото погасяване. Подписвайки един такъв договор, дори това да става чрез онлайн формата на компанията кредитор, вие вече имате свое кредитно досие, което се съхранява в кредитния регистър към БНБ.

Всяко закъснение с вноските по кредита или необслужване на заема бива отбелязано във вашето досие, а това е отправната точка, по която всеки кредитор в страната решава дали един кандидат за паричен заем е надежден платец или нелоялен клиент. Други усложнения могат да настъпят, когато недобросъвестният клиент открие, че дължимата от него сума е нараснала неколкократно. Това се дължи на начислените наказателни лихви и прави погасяването на кредита още по-трудно.

Защо е задължително да се запознаете с текста на договора за кредит?

Осъзнавайки, че кредитът ви обвързва с договорни отношения с вашия кредитор, трябва да ви стане пределно ясно, че прочитането на текста, преди да заявите съгласие е задължително. Така ще избегнете обвързване с нелоялна към клиентите си компания, а в най-добрия случай ще проучите какви са условията на повечето фирми, което ще ви позволи да изберете най-добрите за себе си условия.