DT Targovishte
частни училища

С какво началните и средни частни училища превъзхождат държавните?

частни училищаОсигуряването на светло бъдеще на своите деца, е основна мисия в живота на повечето родители. Една от първите стъпки в тази посока е образованието. То е ключова инвестиция в бъдещето на малкия човек, поради което много от родителите решават да запишат децата си в частни училища. Целта е да се осигури на детето по-добро образование и следователно по-добър старт в живота.

Възможностите, които предоставя платеното образование

Болшинството частни училища в страната ни са концентрирани в столицата. Софийското учебно заведение е избор не само на хората от столицата, но и на семействата от други по-големи и малки градове. Някои родители са склонни да се разделят твърде рано с любимото си същество, стига с това свое решение да му дадат по-добри възможности за академично и кариерно развитие.

На територията на София функционират няколко елитни държавни гимназии, в това число и тази, приемът в които е понякога прекалено труден, а в болшинството случаи резултатите от приемния изпит не са реалният критерий, по който се избират новоприетите ученици. Алтернативата е детето да се запише в частно училище, където приемът също не е гарантиран, но критериите и условията за приемане са много по-коректни и ясни.

Възможностите, осигурявани от частното учебно заведение са в пъти повече, отколкото тези в най-елитното държавно. На първо място е индивидуалното отношение на учителя към всеки ученик, което е възможно да се постигне с по-малкия брой ученици в един клас – едва 10 – 15, в сравнение с 25-30 в държавните училища.

Макар в частните школа да се следва също учебната програма, изготвена от Министерство на образованието, начинът на преподаване на материала е доста по-различен и значително по-ефективен. Учебният процес протича по начин, който е напълно безстресов за учениците и стимулиращ духовния им растеж в съответствие с неотложните предизвикателства на съвременното общество.

В добрите частни училища учениците получават ориентирано към личността образование посредством индивидуализиране на обучението. Това включва използване на достъпните за децата методи на образователна дейност – експериментиране, изследване, изграждане. Широко застъпени са часовете по информационни технологии, включващи разработване на пространствени ориентации и обобщени способности за разграничаване между означение и обозначение, извършване на действия по заместване на реален обект с неговата икона и т.н.

Поверявайки детето си на висококвалифицирани учители, родителите могат да бъдат уверени, че ще му бъде осигурено необходимото ниво на познавателни процеси (когнитивно развитие), включително определен запас от знания, умения и формиране на качества, които осигуряват способността за установяване на успешни връзки с възрастни и негови връстници, базирани на уважение и приемане.

Възпитаниците на частните гимназии се приучават на работа в екип, където извършват съвместни дейности (комуникативна способност), създават положително отношение към ученето, тоест имат максимална мотивация да се включат активно в учебния процес. Негативните емоции са изключени както в класната стая, така и във времето за почивка и извънкласните занимания.

Докато възпитаниците на държавните учебни заведения са принудени да се хранят с предлаганите в близките павилиони и магазини вредни храни, на учениците в елитните частни училища е осигурена прясна, здравословна и приготвена на място храна. Сравнително високите такси на тези институции се оказват много разумни, имайки предвид колко много от средствата се използват за подобряване на учебната база и на цялата училищна инфраструктура.