DT Targovishte
бариери

Подобрения в съвременните автоматични бариери, за които трябва да благодарим

бариериБариерите претърпяха драстични промени в последните 20 години и от просто механично препятствие се превърнаха в съвършена система за контрол на достъпа. Процесите в използваните днес бариери са напълно автоматизирани, така че обектите с по-ниски изисквания относно охраната могат спокойно да си спестят разходите за наемане на охранители и оператори.

Автоматичното управление на механизмите на бариерите не е единството подобрение, на което днес можем да се радваме. В настоящия материал ще разгледаме някои изцяло нови функции на автоматизираните бариери, с които се повишава сигурността и потребителския комфорт при преминаване на зона с контролирано или платено паркиране.

Осигуряване на достъп на конкретни лица

Държавни институции, хотели, частни компании – все повече обществени обекти използват автоматични бариери самостоятелно. Тоест, без персонал, натоварен с отговорността да осигурява или отказва достъп на автомобилите и лицата в тях, желаещи да преминат отвъд охранявания периметър.

Бариерите могат да бъдат обвързани с различни технологии за контрол на достъпа, така че преминаването да става по няколко различни начина:

  • Със служебен пропуск/карта;
  • С въвеждане на код;
  • След заплащане на такса;
  • С дистанционно управление и др.

За да бъде осигурен метод на идентификация на лицата /автомобилите с право на преминаване, на удобно разстояние от бариерата в близост до входно-изходната точка се инсталира съответното идентификационно устройство – терминал. То може да бъде картов четец, биометричен терминал или контролен блок с клавиатура, посредством която се въвежда уникален персонален код.

Местата, предоставящи парко места срещу заплащане, например търговски комплекси, болници, летища и др. избират да интегрират в своите бариери системи за автотаксуване. По този начин водачите на автомобили имат максималното улеснение да използват паркинга, като влязат в защитената зона, заплащайки съответната такса.

Проследяване и събиране на данни

Автоматизираните бариери могат не само напълно самостоятелно да обезпечат пропускателния режим в дадена зона, но и да регистрират и събират важна информация за преминалите през участъка превозни средства. В зависимост от системата, с която е оборудвано съоръжението, е възможно да се контролира целия трафик през входната точка за дълъг период от време.

Бариерите за паркинги и обекти със специално предназначение използват специален софтуер, който позволява да се регистрират и отчитат различни данни като: брой на преминалите автомобили за определен интервал от време, време на престой на всяко паркирано МПС и размер на приходите за определен времеви интервал на местата, предоставящи възможност за самотаксуване.

Бариерата е идеално средство за контрол на работното време в бизнес сгради, учреждения и производствени предприятия. Всеки служител, активирайки бариерата, автоматично отчита и времето на пристигане и напускане на работното място. Това дава възможност на мениджърските и счетоводните екипи да създадат ефективна система за справедливо заплащане на служителите на база изработените от тях часове.

Автоматичните бариери стават не само по-ефективни в упражняването на контрол, но и все по-удобни. Раменете им и порталните крила се отварят с все по-висока скорост, така че да се улесни трафика и ограничи струпването на превозни средства в точката на преминаване. Дизайнът на бариерата също се променя.

Този вид съоръжения се произвеждат както в универсални серии, така и като индивидуални партиди, оборудвани с аксесоари, пожелани от клиента. Предлагат се във всевъзможни форми и размери, за да отговорят на конкретните условия на пространството, което ще защитават. Единственото общовалидно за всички съвременни разновидности е изискването на професионален монтаж и настройка на избраните функции.