DT Targovishte

pH метър – задължителен измервателен уред в земеделието

Какво измерва pH метърът?

Земеделието и изобщо отглеждането на растения, били те цветя или земеделски култури е сложна и много отговорна дейност. Отглеждането на растителни култури не е просто физическа дейност. В нея са застъпени науките ботаника и химия, без познанието на които, качественото и прецизно растениевъдство е напълно невъзможно.

При отглеждането на растения и земеделски култури е изключително важно да се осигури оптимална среда за развитието на растенията. Средата, в която растителните видове биват отглеждани е почвата, а нейното състояние определя дали насажденията ще се развиват или ще линеят и загинат за кратък период от време.

Всеки земеделец и любител-градинар знае, че трябва да осигури оптимална хранителна среда на своите растителни култури, а това означава да подбере внимателно мястото, на което ще извърши посяването или вкореняването на своите растения. Почвата във всяка географска област на Земята е с различен състав и химични показатели и именно тези показатели (наред с климатичните особености) определят за кои култури средата е благоприятна и кои не могат да виреят в конкретния регион.

Всяка почва има индивидуални особености, които се определят от съдържанието и показателите на основните химични елементи – Азот, Фосфор, Калий и др. Киселинността на почвата също е от значение, тъй като различните хранителни вещества, съдържащи се в почвата се усвояват при различни нива на киселинност.

Нивата на киселиност се измерват с мерната единица pH, като стойностите могат да варират от 0 до 14-16. При показатели pH 7 можем да говорим за неутрални нива, докато при по-ниски стойности можем да посочим, че средата е с висока киселиност. Всеки показател, надвишаващ pH 7 показва нивата на алкалност, като стойности от 14 са индикатор за висока алкалност.

Повечето растителни култури виреят при нива на pH 5.8 – 6.5, които им осигуряват оптамален хранителен прием, тъй като при ниски нива на pH (висока киселинност) хранителните вещества са свързани (утаени) и корените на растенията не могат да ги абсорбират, докато при високи нива (алкалност) има опасносност от натрупване на токсични соли, които ще възпрепятстват усвояването на вода и някои важни химични елементи.

Всеки земеделски производител е длъжен да поддържа почвата в състояние, осигуряващо оптимална растителна среда на растенията, а това означава използване на специални хранителни разтвори. Освен основните хранителни съставки, които тези разтвори съдържат е изключително важно и тяхното ниво на киселинност и точно тук решаваща роля играе измервателният уред, познат като pH метър.

Защо е задължителна употребата на pH метър?

Всеки професионален земеделец или посветен на своята дейност градинар знае, че нивата на pH на разтвора, който използва за подобряване на почвените показатели са от решаващо значение, тъй като от тях зависи дали растението ще може да усвои хранителните съставки или не. Измерването на киселинността на развора е част от задълженията на растениевъдите, за да могат те да преценят дали почвеният обогатител (разтвор) се нуждае от съответната корекция.

Коригирането на почвения разтвор става с помощта на специални субстанции, предлагани под наименованието ‘’pH +’’ или ‘’pH-‘’. Както се подразбира, тези препарати понижават или повишават нивата на pH на разтвора, така че да се постигне оптимална киселиност за всеки растителен вид. Измерването на нивата на киселинност на разтвора с pH метър се извършва при изготвяне на всеки нов разтвор, а това показва, колко важна роля играе този прецизен измервателен уред в земеделието.