DT Targovishte

Основни разлики между газьола за отопление, гориво за земеделие и масовия дизел

Един често срещан въпрос и недоразумение, което се получава при много потребители на горива за отопление през цялото време е по отношение на разликата между газьол за отопление, дизелово гориво за земеделие и масовия дизел. Въпросът е „Има ли разлика?“, а отговора е категорично „ДА“. Разликите между тези горива могат да окажат влияние върху цената, ефективността, данъците и дори неуспеха на оборудването.

Газьол за отопление
Той представлява боядисано в червено дизелово гориво, което е възможно да съдържа сяра до 2000ppm (части на милион). Цената на това гориво преди години беше значително по-ниска, заради факта, че за него не се плащаше акциз и поради тази причина много хора се опитваха да „шмекеруват“ като го използват за своите лични автомобили, но с последните промени в нашия закон това отпадна и вече газьола за отопление е почти на същата цена като тази на масовия дизел. С цял да се повиши ефективността и отоплителните свойства на дизела рафинериите се стараят да предлагат гориво с по-ниско съдържание на сяра.

Дизелово гориво за земеделие

Този вид гориво е с изключително ниско съдържание на сяра. Повечето хора смятат, че това гориво е същото като газьола за отопление, заради факта, че и двете са оцветени в червено, но всъщност те не са еднакви. И според специалистите разликата се дължи на по-ниското съдържание на сяра.

Строителната техника, селскостопанските машини и моторни превозни средства, произведени след 2007 година могат да работят само с дизелово гориво за намаляване на емисиите. Използването на гориво с високо съдържание на сяра (т.е. Гориво за отопление) при оборудването, произведено преди 2007 година е незаконно и нарушението може да доведе го много големи глоби и дори затвор. Вярвайте или не, но се осъществяват чести проверки. Освен това използването на газьол за отопление в превозно средство или оборудване по-ново от 2007 година не сам ще унищожи двигателя, а и ще анулира всички гаранции на оборудването.

Важно е да правите разликата, че дизеловото гориво за селско стопанство може да се използва като заместител на газьола, но обратното не е валидно както вече споменахме по-горе.

Масово дизелово гориво
То е чисто и има светло зеленикав оттенък и е масово разпространен във всички бензиностанции. В състава на дизеловото гориво за автомобили е задължително да има минимум 2% биодизел и е с изключително ниско съдържание на сяра под 15 ppm. Както сами се досещате то е предназначено предимно за автомобили, които се движат по пътната мрежа.

Този вид гориво може да се използва и при селскостопанските машини и за отопление, останалите два вида категорично не трябва да се използват като негов заместител, защото освен евентуална глоба рискувате вашия автомобил много бързо да се развали.