DT Targovishte
регистриране на ООД

На кои въпроси трябва да си отговорите преди регистриране на ООД?

регистриране на ООДРегистриране на ООД, като процедура е сравнително лесно, особено ако използвате услугите на специализирана фирма, която да подготви документите и да изпълни процедурите от ваше име. Трудностите идват впоследствие, когато започнете да оперирате на пазара и срещнете първата поредица от административни и бюрократични предизвикателства. За финансови не говорим, защото се предполага, че финансите са ваша работа и на вашето дружеството, макар че доста често при неспазени процедури и неправилно водена отчетност, те също стават обект на обсъждане.

Преди да пристъпите към регистриране на ООД трябва да си отговорите на някои много важни въпроси. Такива ще има и след като регистрацията вече е факт, но те ще бъдат от съвсем друго естество, като например ‘’Какво следва’’, ‘’Как да управлявам своето дружество’’, ‘’Каква да бъде неговата финансова и данъчна политика’’ и т.н. Ето и най-важните въпроси, които трябва да си зададете преди да започнете процедурата:

  1. Защо точно ООД?

Това е много важен въпрос, защото вашата структура ще се ползва с определен законов и административен статут и разбира се, с определени задължения. Защо точно ООД, а не ЕООД, ЕТ или друг вид стопанска структура? Какво ви накара да изберете именно този тип фирма? Трябва да бъдете наясно, че при структури като ЕТ или ЕООД можете да бъдете едноличен собственик на фирмата, докато при ООД, в управлението на дружеството могат да участват двама или повече съдружници с равни или с различни права върху дружествените дялове/капитал, което ще бъде упоменато в дружествения договор.

Ако искате да вземате сами решенията за вида на стопанската дейност, размера на неговия капитал или други важни въпроси, може би не е най-удачно да регистрирате именно ООД. Ако пък целта на създаването на фирмата е точно съвместната отговорност и подялба на капитала, то можете да пристъпите към регистрирането на такъв тип фирма.

  1. Обмислете добре какво ще бъде името на дружеството

Как ще се казва вашето дружество също е много важен въпрос. Много често съдружниците избират име на дружеството, в което под някаква форма се съдържат имената или инициалите на всеки един от тях. Това им гарантира повече морални, отколкото юридически права върху управлението и дружествения капитал, но много често чрез подобни абревиатури се намира и уникално име, което не се използва от друга фирма и не е вписано в Търговския регистър.

Вероятно е след време не всички съдружници да продължат да участват в управлението на компанията, а това ще доведе до някои неудобства, в случай че имената им фигурират в името на дружеството. Изберете име, което е максимално неутрално, но в същото време достатъчно атрактивно. Най-удачно си остава името, което дава информация за предмета на дейност на дружеството, особено ако развивате не толкова банална търговска или друг вид дейност.

  1. Какъв да бъде размерът на началния капитал?

Преди да внесете документите за регистриране на ООД е необходимо да откриете набирателна сметка на дружеството. Тя ви е необходима основно за регистрацията, след което ще ви е нужна разплащателната такава. Тъй като повечето банки не позволяват преобразуване на сметките, вероятно ще се наложи да я закриете след като дружеството ви бъде вписано в Търговския регистър, затова обмислете много добре каква сума ще внесете по тази сметка.

Минималната стойност на дружествения капитал при регистриране на ООД е 2 лв, но много рядко съдружниците избират да внесат именно минималната сума при откриване на набирателната сметка на дружеството.  При откриване на самата сметка ще трябва да приложите данните от личните карти на всички съдружници, вписани в дружествения договор, както и подписани Учредителен акт и Учредителен протокол на новосформираното дружество.

  1. Сами ли да се заемете или да използвате услугите на специалист?

Това е всъщност първият въпрос, който трябва да си зададете, защото откривайки неговия верен отговор, голяма част от останалите въпроси ще отпаднат или ще намерят своето правилно решение. Ние ви препоръчваме да поверите тази задача в ръцете на компетентни юристи, които не само ще изготвят прецизно необходимата документация и ще ви преведат през процедурата, но и ще ви насочат към правилен избор на всички аспекти, свързани с вашата дейност като фирма.