DT Targovishte

Мълниезащита – интересни факти и особености при изграждането

Всяка сграда ли се нуждае от мълниезащита?

Да, от мълниезащита се нуждае абсолютно всяка сграда. И тук няма значение дали става дума за малка едноетажна селска постройка или голяма градска офис сграда, всяка постройка се нуждае от подобна инсталация, защото рисковете при буря съществуват навсякъде.

Къде падат мълниите?

Следвайки физичните закони, обикновено мълниите падат на най-близкото до тях място, което означава, че по-високите сгради, стълбове и дървета са подложени на по-висок риск да бъдат ударени от гръм. Това е продиктувано от стремежа на мълнията да достигне до земята по най-краткия възможен път, а много често покривите на сградите играят ролята именно на такъв път. Това обаче е относително, защото понякога и покривът на съвсем обикновена едноетажна къща може да бъде малко по-висок от околните постройки и да бъде ударен от мълния вместо тях.

Експертите по мълниезащита постоянно напомнят, че при гръмотевиците никой не е застрахован и много често мълнията пада на неочаквано място, което няма как да се предвиди предварително. Понякога може по-ниска сграда да бъде ударена от гръм, макар че не далеч в близост има друга по-висока конструкция. Ето защо, експертите съветват да не разчитате, че около вас има по-високи сгради, а да защитите задължително своя дом по най-добрия възможен начин.

Как се изграждат мълниезащитните съоръжения?

На първо място, мълниезащитните съоръжения трябва да са метални, защото металът, като материал с изключително висока електропроводимост, има свойството да отведе мълнията възможно най-бързо и безпроблемно под земята. Освен това, правилно изградената мълниезащитна система ще помогне да се направи това възможно най-щадящо и без да бъдат засегнати стените и строителните материали, от които е изградена сградата. Тук е мястото да споменем, че всъщност това, което виждаме върху покрива на сградата е само малка част от цялостното съоръжение. Същинското устройство се простира далеч извън обсега на покрива, понякога в продължение на десетки и дори стотици метри от него, в зависимост от височината на сградата.

Привличат ли мълниезащитните системи гръмотевиците?

Много хора се страхуват, че системата за защита от мълнии ще навреди по някакъв начин, защото си мислят, че самото съоръжение може да привлече мълниите заради начина, по който е изградено и мястото, на което е монтирано. Това обаче не бива да ви тревожи. Мълниите няма да се привлекат от мълниезащитната система. Тя ще има ефект единствено ако мълния се е насочила към вашия дом, защото така тя ще попадне именно върху специално създаденото за целта съоръжение.

Кога системата за защита от мълнии не може да опази сградата?

Ако по някаква причина, случайно или в резултат на неправилно разположение на мълниезащитните съоръжения, мълния попадне върху самата сграда, тогава, съвсем логично, системата за защита от мълнии няма как да подейства. Мълниезащитната система е ефективна единствено ако мълнията попадне директно върху защитното съоръжение.

Кое е най-новото поколение при мълниезащитата?

Най-новите тенденции при мълниезащитата се изразяват в изграждането на защитна система, която включва наличието на мълниеприемник с изпреварващо действие. Това означава, че вашата система за мълниезащита ще предусеща наближаващия заряд на мълнията и ще отвръща на мълнията по начин, който да я обезвреди още преди да е достигнала до сградата. Подобна система често се описва като активна защита от мълнии.