DT Targovishte

Какво представляват дисковите брани?

Още от най-древни времена хората са открили земеделието като начин на препитание. Първоначално те са обработвали земята с дървени плугове, които са теглели на ръка, като с тях са издълбавали тясна ивица в почвата.

С напредването на цивилизацията и откриване на метала, хората започват да изработват и ползват плугове от метал и дърво, които с помощта на животните използват за обработването на земята, но почвата се набраздявала на една или две бразди.

Съвременните земеделци са изключително привилегировани, тъй като имат възможност да използват най-различни видове плугове част от които са и дисковите брани. Днес всички видове плугове биват теглени от трактори, а не от животни както в миналото, с което се гарантира много по-бързо и качествено обработване на земята.

Както вече казахме дисковите брани са изключително популярни сред земеделците и са масово използвани. С тяхна помощ почвата се разрохква и аерира, а големите буци пръст и други неравности биват разбивани. Нека разгледаме малко по-подробно днешните брани.

Те се състоят от:

  • Рамка

Рамката е много важна, защото тя основата при изработването на дисковите брани. Тя трябва да бъде достатъчно лека, за да може лесно да се дърпа плуга, но и достатъчно здрава, за да издържи всички дискове и части, които ще се закрепят за нея. На рамката се намират опорите на главините, върху които се закрепят под точно определен ъгъл и стъпка дисковите ножове, което им позволява максималното проникване в почвата.

  • Връзка

Връзката на плуга трябва да бъде гъвкава, за да може той да се завърта на теглича в плавен завой. Производителността на дисковете намалява, ако гъвкавостта не е достатъчна. Връзката контролира трансфера на теглото, нивото на проникване в почвата и помага при страничното плъзгане на плуга. Връзката може да бъде изместена напред или назад, за да сведе до минимум износването на предните дискове.

  • Дискови ножове

Дисковите ножове са режещата част на плуга. Те са изработени от специална стомана с топлинна обработка и са с кръгла или назъбена форма. Ножовете варират в диаметър от 46 до 91,4 см и се предлагат с кръгли или квадратни отвори за закрепване към главините.

  • Междурелсие

Това е малко колело, което се намира от страни на дисковите брани и има за цел да осигури постоянна дълбочина на проникване на дисковете по неравен терен. Междурелсието дава стабилност на плуга като реже срещуположно на основните дискове.

  • Други части

Това са части, крепежни елементи, които помагат да се свърже рамката, дисковете и главините.
Развитието на обществото налага и развитие в земеделските техники и машини. Дисковите брани позволяват обработването на голямо пространство земеделска земя с оптимални резултати и нисък разход на гориво. Те са ценен инструмент за всеки уважаващи себе си земеделци, които се стараят максимално професионално да се грижат за своята земя.